Etsi


Hyödyllisiä linkkejäKilometrikorvaus ja päivärahat vuonna 2020
Kilometrikorvaus oman auton käytöstä työmatkalla 0,43€/km
Kokopäiväraha yli 10 tunnin työmatkasta on 43 € ja osapäiväraha yli 6 tunnin työmatkasta on 20 €
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/auto/kilometrikorvaus_ja_paivaraha/
Kilometrikorvaus ja päivärahat vuonna 2019
Kilometrikorvaus oman auton käytöstä työmatkalla 0,43 €/km
Kokopäiväraha yli 10 tunnin työmatkasta on 42 € ja osapäiväraha yli 6 tunnin työmatkasta on 19 €
 
Sosiaalivakuutusmaksut ja avainluvut vuosina 2020 ja 2019 https://www.ilmarinen.fi/siteassets/liitepankki/lomakkeet-ja-julkaisut/2020/sosiaalivakuutusmaksut_2020.pdf

Yrittäjät.fi
Yrittäjän tietosuojaopas https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/yrittajan-tietosuojaopas-570864
Tulorekisteriopas ladattavaksi https://www.yrittajat.fi/uutiset/600943-tulorekisteriopas-yrittajille-julkaistu-lataa-maksuton-opas

Varaston inventointi, Taloushallintoliitto
Vaihto-omaisuuden tase-erittelyn tekeminen tarkoittaa varaston fyysistä inventointia. On tärkeää, että varaston arvo on oikea, koska varaston arvon muutos edellisen tilinpäätöksen inventoinnista kirjataan tuloslaskelmaan suurentamaan tai pienentämään yrityksen tulosta. Varaston inventaarit laatii aina kirjanpitovelvollinen itse ja varmentaa inventoinnin allekirjoituksellaan.
Varasto eli vaihto-omaisuus inventoidaan arvonlisäverottomin hankintahinnoin tai tätä alhaisempia todennäköisiä hankintahintahintoja käyttäen.
Jos kunkin varastossa olevan samanlajisen tavaran hankintahintaa on vaikea selvittää, voidaan käyttää viimeisintä hankintahintaa ja kertoa sillä varastossa olevien tavaroiden määrä. Tässä on ajatuksena, että tavara liikkuu ns. fifo-menetelmän mukaan, eli ensiksi tullut myydään ensin.
Jos varastossa oleva tavara on itse valmistettu, käytetään inventaariarvona kustannuslaskennalla laskettua hyödykkeen "hintaa", joka sisältää hankinnan ja valmistuksen aiheuttamat muuttuvat arvonlisäverottomat menot.
Inventaarin tarkoitus on saada taseeseen varastolle todellinen arvo, jonka perusteella varaston muutos voidaan laskea (verrataan edelliseen inventaarioarvoon, alkavalla yrityksellä edellinen arvo = 0). Lasketulla varaston muutoksella korjataan tuloslaskelman ostomenoja, jotta tilikaudelle kohdistuisivat vain tilikauden myyntejä vastaavat ostot. Tilikauden aikanahan kirjanpitoon kirjataan kaikki ostot kulumassa olevan tilikauden kuluiksi, ja näitä kirjauksia sitten viimeistään tilinpäätöksessä oikaistaan "varaston muutoksella".